Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektem hotelarskim


NAZWA USŁUGI

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektem hotelarskim

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie - niebędącym obiektem hotelarskim, a także rolnik, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym (gospodarstwo agroturystyczne) jest zobowiązany zgłosić ten fakt do ewidencji innych obiektów przed rozpoczęciem świadczenia usług.

Wymagane dokumenty:

 

OPŁATY


Na wniosek strony może być wydane zaświadczenie o wpisie do ewidencji, za które opłata wynosi; 17,00 zł.

  •       Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim oddział Ujazd: Nr konta: 48 8985 0004 0060 0600 0101 0004 
  •       W kasie Urzędu Gminy w Ujeździe.  
  •       Należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

 

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż  w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

SPOSÓB ODWOŁANIA

-

PODSTAWA PRAWNA

 

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t. j. Dz. U.
    z 2019 r. poz. 238).)
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2166)
  3. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń Ustawa z dnia 20 maja 1971 r.
     (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 618 z późn. zm.)

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Nazwa stanowiska

Podinspektor ds. działalności gospodarczej i rolnictwa

Numer pokoju

11

e-mail

j.stanczyk@ujazd.com.pl

Numer telefonu

44 7192129 wew. 27

Wyświetlony: 632

Dodany 11.03.2019 15:12:25 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.03.2019 11:18:49 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [3]

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Darek Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Mirosław Michalak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 38

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: