Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uznanie ojcostwa po urodzeniu dziecka


NAZWA USŁUGI

 

Uznanie ojcostwa po urodzeniu dziecka

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

 

1.       ważne dokumenty tożsamości obojga rodziców (dowody osobiste lub paszporty),

2.       wskazanie dziecka, które ma zostać uznane

 

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa można złożyć w przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego, a za granicą przed polskim konsulem.

 

OPŁATY

 

Nie podlega

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

 

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. Uznanie ojcostwa za granicą może nastąpić przed polskim konsulem, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi. Oświadczenie
o uznaniu ojcostwa mogą złożyć co do zasady osoby, które są pełnoletnie.

 

Uznanie ojcostwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może nastąpić jeżeli doszło już wcześniej do uznania ojcostwa lub jego odmowy, w sytuacji gdy w sądzie toczy się sprawa
o ustalenie ojcostwa dziecka lub o zaprzeczenie ojcostwa dziecka, którego dotyczy uznanie lub
w sytuacji kiedy kierownik urzędu stanu cywilnego ma wątpliwość co do pochodzenia dziecka oraz dopuszczalności uznania. Uznanie ojcostwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. W przypadku gdy dziecko ukończyło 13 lat potrzebna jest zgoda dziecka. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemanie powyższe może być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa w sądzie. Uznanie ojcostwa może nastąpić również przed sądem.

 

SPOSÓB ODWOŁANIA

-

PODSTAWA PRAWNA


  1.                   Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2224 jt.)
  2.            Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2141 jt.)
  3.            Ustawa z dnia 24 września 2010 o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r., poz. 1382. jt. ze zm.)   
  4.            Ustawa z dnia o 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1464 jt. ze zm.)
  5.            Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 682 jt. ze zm.)


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Spraw Obywatelskich

Nazwa stanowiska

Urząd Stanu Cywilnego

Numer pokoju

9

e-mail

k.michalak@ujazd.com.pl

j.krawul@ujazd.com.pl

Numer telefonu

(44) 719-21 29 wew. 22


Klauzula informacyjna

 
Wyświetlony: 1470

Dodany 18.03.2019 13:03:37 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.03.2019 15:32:02 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

18.09.2020 15:03

Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ

Czytaj dalej...

18.09.2020 14:28

Ogłoszenie o zamówieniu

Czytaj dalej...

18.09.2020 12:06

ZARZĄDZENIE NR 128/2020 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 8 września 2020 r

Czytaj dalej...

18.09.2020 12:01

ZARZĄDZENIE NR 124/2020 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 31 sierpnia 2020 r

Czytaj dalej...

17.09.2020 14:27

ZARZĄDZENIE NR 46/2020 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 26 marca 2020 r

Czytaj dalej...

16.09.2020 15:15

Komisja Spraw Społecznych - KSS

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Darek Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Eryk Fiszbak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 25

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Mirosław Michalak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 38

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: