Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Lokalizacja inwestycji celu publicznego


NAZWA USŁUGI

 

Lokalizacja inwestycji celu publicznego

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA


Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o zawartości określonej w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej, jeżeli jest wymagana.

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6,  97-225 Ujazd,  w godzinach pracy Urzędu:

Sekretariat  ( pokój Nr 1 )    lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

OPŁATY

 

Opłata skarbowa w wysokości 107,00 zł.

Decyzje w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie skarbowej.

Jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego zwolnione są z opłaty skarbowej.


Opłatę należy dokonać w kasie urzędu lub bezgotówkowo na konto:

Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej na numer: 13 9291 0001 0170 4068 2000 0030

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

 

65 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

SPOSÓB ODWOŁANIA

 

Odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 2096, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1044, ze zm.)


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Nazwa stanowiska

Podinspektor ds. planowania przestrzennego

Numer pokoju

14

e-mail

d.koniarz@ujazd.com.pl

Numer telefonu

44 719 21 29 wew. 28


 Załączniki:

1. Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wyświetlony: 1738

Dodany 25.03.2019 15:30:59 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.05.2020 12:58:59 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [3]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

20.10.2020 14:56

Ogłoszenie o zamówieniu

Czytaj dalej...

20.10.2020 14:48

Ogłoszenie o zamówieniu

Czytaj dalej...

20.10.2020 14:40

Zapytanie ofertowe

Czytaj dalej...

19.10.2020 14:12

SESJA PLANOWANA

Czytaj dalej...

19.10.2020 14:10

SESJA PLANOWANA

Czytaj dalej...

19.10.2020 13:51

Ogłoszenie o zamówieniu

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Darek Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Eryk Fiszbak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 25

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Mirosław Michalak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 38

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: