Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Ustalenie sposobu zagospodarowania terenu i warunków zabudowy dla inwestycji innych niż inwestycje celu publicznego


NAZWA USŁUGI

 

Ustalenie sposobu zagospodarowania terenu i warunków zabudowy dla inwestycji innych niż inwestycje celu publicznego

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA


Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy o zawartości określonej w art. 52 ust. 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz w art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej, jeżeli jest wymagana.

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy w Ujeździe,    Plac Kościuszki 6,  97-225 Ujazd,  w godzinach pracy Urzędu:

  •        Sekretariat  ( pokój Nr 1 )    lub za pośrednictwem operatora pocztowego

 

OPŁATY

 

Opłata skarbowa w wysokości 107,00 zł

Decyzje w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie skarbowej.

Jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego zwolnione są z opłaty skarbowej. 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

 

Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (złożenia kompletnego wniosku), przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


 

SPOSÓB ODWOŁANIA

 


Odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd.


 

PODSTAWA PRAWNA


  • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.  z 2018r. poz. 1945)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 2096, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1044, ze zm.)

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Nazwa stanowiska

Podinspektor ds. planowania przestrzennego

Numer pokoju

14

e-mail

d.koniarz@ujazd.com.pl

Numer telefonu

44 719 21 29 wew. 28


 Załączniki:

1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy



Wyświetlony: 549

Dodany 27.03.2019 14:45:01 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.01.2020 12:32:54 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [2]

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Darek Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Mirosław Michalak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 38

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: