Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uzyskanie dofinansowania na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest

URZĄD GMINY UJAZD

Pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

tel. (44) 719 21 29, (44) 719 21 23, (44)719 23 01

http://ujazd.com.pl/ e-mail: ugujazd@ujazd.com.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:30 -15:30

wtorek: 8:30-16:30

 

KARTA USŁUGI

 

NAZWA USŁUGI

Uzyskanie dofinansowanie na usuwanie i utylizacji wyrobów zawierających azbest

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

Wymagane dokumenty:

- wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości oraz
sfinansowanie tej usługi zgodny z Załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr XXI/184/20 Rady Gminy Ujazd
z dnia 27 luty 2020 r. w sprawie Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania
i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd,

- oświadczenie dotyczące pomocy de minimis zgodne z Załącznikiem Nr 2 do Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXI/184/20 Rady Gminy Ujazd z dnia 27 luty 2020 r.,

- oświadczenie dotyczące pomocy de minimis zgodne z Załącznikiem Nr 3 do Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXI/184/20 Rady Gminy Ujazd z dnia 27 luty 2020 r.

 

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, w godzinach pracy Urzędu:

-        Sekretariat (pokój Nr 1) lub za pośrednictwem operatora pocztowego

OPŁATY

Uzależnione od wysokości otrzymanej dotacji.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

Nieokreślony, uzależniony będzie od terminu otrzymanej dotacji, rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie firmy, która będzie świadczyła ww. usługi, jak również terminu zawartego w umowie
z firmą.

SPOSÓB ODWOŁANIA

Nie dotyczy

PODSTAWA PRAWNA

-  ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska Dz. U. z 2020 r. poz. 1219),

- Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Ujazd zatwierdzony uchwałą Nr XLIV/296/2017 Rady Gminy Ujazd z dnia 27 marca 2017w sprawie uchwalenia "Programu usuwania
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd",

- uchwała Nr XXI/184/20 Rady Gminy Ujazd z dnia 27 lutego 2020 w sprawie Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Ochrony Środowiska i Klimatu

Nazwa stanowiska

Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku

Numer pokoju

15

e-mail

a.zimnicki@ujazd.com.pl

Numer telefonu

44 719 21 29 wew. 30


wniosek do pobrania

Klauzula informacyjna


Wyświetlony: 1760

Dodany 27.08.2020 08:37:37 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Aneta Przybysz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.08.2021 14:48:43 przez Aneta Przybysz

Historia zmian [3]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

23.09.2021 13:24

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Czytaj dalej...

23.09.2021 12:14

ZARZĄDZENIE NR 141/2021 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 15 września 2021 r

Czytaj dalej...

23.09.2021 12:12

ZARZĄDZENIE NR 138/2021 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 10 września 2021 r

Czytaj dalej...

22.09.2021 12:40

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj dalej...

21.09.2021 15:12

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - KSWiP

Czytaj dalej...

21.09.2021 15:09

Komisja Gospodarki, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa - KGOiB

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Eryk Fiszbak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 25

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: