Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uzyskanie dofinansowania na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest

URZĄD GMINY UJAZD

Pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

tel. (44) 719 21 29, (44) 719 21 23, (44)719 23 01

http://ujazd.com.pl/ e-mail: ugujazd@ujazd.com.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:30 -15:30

wtorek: 8:30-16:30

 

KARTA USŁUGI

 

NAZWA USŁUGI

Uzyskanie dofinansowanie na usuwanie i utylizacji wyrobów zawierających azbest

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

Wymagane dokumenty:

- wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości oraz
sfinansowanie tej usługi zgodny z Załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr XXI/184/20 Rady Gminy Ujazd
z dnia 27 luty 2020 r. w sprawie Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania
i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd,

- oświadczenie dotyczące pomocy de minimis zgodne z Załącznikiem Nr 2 do Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXI/184/20 Rady Gminy Ujazd z dnia 27 luty 2020 r.,

- oświadczenie dotyczące pomocy de minimis zgodne z Załącznikiem Nr 3 do Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXI/184/20 Rady Gminy Ujazd z dnia 27 luty 2020 r.

 

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, w godzinach pracy Urzędu:

-        Sekretariat (pokój Nr 1) lub za pośrednictwem operatora pocztowego

OPŁATY

Uzależnione od wysokości otrzymanej dotacji.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

Nieokreślony, uzależniony będzie od terminu otrzymanej dotacji, rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie firmy, która będzie świadczyła ww. usługi, jak również terminu zawartego w umowie
z firmą.

SPOSÓB ODWOŁANIA

Nie dotyczy

PODSTAWA PRAWNA

-  ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska Dz. U. z 2020 r. poz. 1219),

- Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Ujazd zatwierdzony uchwałą Nr XLIV/296/2017 Rady Gminy Ujazd z dnia 27 marca 2017w sprawie uchwalenia "Programu usuwania
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd",

- uchwała Nr XXI/184/20 Rady Gminy Ujazd z dnia 27 lutego 2020 w sprawie Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Nazwa stanowiska

Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku

Numer pokoju

15

e-mail

a.zimnicki@ujazd.com.pl

Numer telefonu

44 719 21 29 wew. 30


wniosek do pobrania

Klauzula informacyjna


Wyświetlony: 202

Dodany 27.08.2020 08:37:37 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.08.2020 08:49:09 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [2]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

21.09.2020 14:40

SKARGI I WNIOSKI

Czytaj dalej...

21.09.2020 14:38

SKARGI I WNIOSKI

Czytaj dalej...

21.09.2020 14:26

SKARGI I WNIOSKI

Czytaj dalej...

18.09.2020 15:03

Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ

Czytaj dalej...

18.09.2020 14:28

Ogłoszenie o zamówieniu

Czytaj dalej...

18.09.2020 12:06

ZARZĄDZENIE NR 128/2020 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 8 września 2020 r

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Darek Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Eryk Fiszbak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 25

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Mirosław Michalak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 38

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: