Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Rejestr petycji - 2020 rok


Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)


Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji
Przewidywany termin załatwienia sprawy

Skan odpowiedzi

1.

Koalicja Polska Wolna od 5G

Petycja nr 1

Petycja pn. Stop zagrożeniu zdrowia i życia (ochrona zdrowia przed elektroskażeniami)

23.03.2020 r.

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź na petycję nr 1
2.

Open Nexus Sp. z o.o.

Piotr Szczepański

28 Czerwca 1956 R. 398 B

61-441 Poznań

Szulc-Efekt
Sp. z o. o.

Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa
Petycja nr 2
Inicjatywa – Zdalne kontakty i elektronizacja Urzędów - zmniejszają ryzyko epidemiologiczne
27.03.2020 r.
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycję nr 2
3.

SMEbusiness.pl Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 47/10

02-672 Warszawa 

Petycja nr 3Inicjatywa - Dbajmy o bezpieczeństwo Interesantów i Urzędników - zdalny pomiar temperatury

22.04.2020 r.

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycję nr 3
4.

Szulc -Efekt Sp. z o.o.

Adam Szulc


ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Petycja nr 4Inicjatywa - Dbajmy o zdrowie mieszkańców - dezynfekcja11.08.2020 r.zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycję nr 4


Wyświetlony: 1418

Dodany 14.05.2020 14:01:57 przez Paula Głowacka Baryła

Autor dokumentu Paula Głowacka Baryła

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.09.2020 12:09:19 przez Paula Głowacka Baryła

Historia zmian [5]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

01.12.2020 16:26

ZARZĄDZENIE NR 179/2020 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 25 listopada 2020 r

Czytaj dalej...

01.12.2020 16:24

ZARZĄDZENIE NR 170/2020 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 13 listopada 2020 r

Czytaj dalej...

01.12.2020 16:12

Analiza gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Ujazd za 2019r

Czytaj dalej...

01.12.2020 16:08

Analiza gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Ujazd za 2019r

Czytaj dalej...

30.11.2020 16:32

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.14.2020.DK z 30.11.2020r. o opracowaniu projektu decyzji oraz wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

30.11.2020 16:05

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.12.2020.DK z 30.11.2020r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Darek Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Eryk Fiszbak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 25

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Mirosław Michalak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 38

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: