Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Oferta uproszczona

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Ujazd

z dnia 13 lipca 2020 roku

 

 

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) informuję, że 13 lipca 2020 r. Klub sportu, rekreacji, turystyki i pływania „NEMO” złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Kolonia rekreacyjna z elementami profilaktyki prozdrowotnej i antynałogowej – Niechorze 2020” (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

 

1.    Uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego zamieszcza się na okres 7 dni:

a)      w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ujazd,

b)      na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ujeździe,

c)      na stronie internetowej Gminy Ujazd.

 

2.    Każdy może zgłosić swoje uwagi dotyczące ww. oferty wypełniając formularz uwag, w terminie
7 dni od dnia podania przedmiotowej oferty do publicznej wiadomości, tj. do 20 lipca 2020 r.

 

3.    Wypełniony formularz uwag, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, można złożyć bezpośrednio w sekretariacie (pok. Nr 1) Urzędu Gminy w Ujeździe plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, przesłać za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu, niezależnie od daty stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną na adres: ugujazd@ujazd.com.pl

 

4.    Uwagi, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

                                                                                                         
W załączeniu:

 

1.     Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Klub sportu, rekreacji, turystyki i pływania „NEMO”

2.     Formularz uwag zgłaszanych do uproszczonej oferty.

 


Wyświetlony: 285

Dodany 13.07.2020 15:12:08 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.07.2020 15:12:08 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [4]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

04.08.2020 15:48

POWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej...

04.08.2020 15:45

POWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej...

04.08.2020 15:44

POWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej...

04.08.2020 12:40

Przyznane stypendia

Czytaj dalej...

04.08.2020 12:28

Przyznane stypendia

Czytaj dalej...

03.08.2020 15:20

Wojewoda Łódzki - ogłoszenie GN-I.750.35.2020.MA_2020-07-30

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Darek Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Eryk Fiszbak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 25

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Mirosław Michalak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 38

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: