Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ujazd, dnia: 19.11.2020 r.

 

 

Znak sprawy: RIR.271.2.48.2020MT  

      

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe na:

Wykonanie ogrodzenia na działce nr 1237 w Ujeździe od strony działki 426/4 obręb 19 Ujazd”.

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyli:

 

GOZ-CAR

Łukasz Gozdek

Jakubów 15 A

97-217 Lubochnia

za cenę: 43 500,00 zł brutto (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, zaoferował najniższą cenę, gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie oraz zapewnia fachowość i rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia .

 

Jednocześnie informujemy, iż na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty podlegające   ocenie:

NR OFERTY

Nazwa i adres Dostawcy/Wykonawcy

Cena oferty

Ilość punktów

1.

 

GOZ-CAR

Łukasz Gozdek

Jakubów 15 A

97-217 Lubochnia

 

43 500,00 zł

 

100,00

2.

RACH-BUD

Magdalena Magiera

Ul. Zagajnikowa 14/16/9

97-200 Tomaszów Maz.

71 955,00 zł

60,45

 

 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PDF

 

 


Wyświetlony: 70

Dodany 19.11.2020 18:06:20 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.11.2020 18:06:20 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [0]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

01.12.2020 16:26

ZARZĄDZENIE NR 179/2020 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 25 listopada 2020 r

Czytaj dalej...

01.12.2020 16:24

ZARZĄDZENIE NR 170/2020 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 13 listopada 2020 r

Czytaj dalej...

01.12.2020 16:12

Analiza gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Ujazd za 2019r

Czytaj dalej...

01.12.2020 16:08

Analiza gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Ujazd za 2019r

Czytaj dalej...

30.11.2020 16:32

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.14.2020.DK z 30.11.2020r. o opracowaniu projektu decyzji oraz wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

30.11.2020 16:05

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.12.2020.DK z 30.11.2020r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Darek Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Eryk Fiszbak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 25

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Mirosław Michalak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 38

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: