Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ujazd, dnia: 20.11.2020 r.

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97- 225 Ujazd

Telefon 0-44 719-21-29 w. 47

Znak sprawy: RIR.271.2.43.2020

 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe na:

Wykonanie altan na terenie Gminy Ujazd, przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części :

Część I Montaż altany na działce przy Świetlicy Wiejskiej w sołectwie Wykno

Część II Montaż altany drewnianej na dz. 79/2 w miejscowości Józefin

 

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

Część I Montaż altany na działce przy Świetlicy Wiejskiej w sołectwie Wykno

RACH-BUD Magdalena Magiera

ul. Zagajnikowa 14/16 m9

97-200 Tomaszów Maz.

Za cenę brutto:

3 999,96 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł. 96/100)

 

Uzasadnienie wyboru :

Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę za realizację przedmiotu zamówienia w wymaganym przez Zamawiającego terminie

 

Część II Montaż altany drewnianej na dz. 79/2 w miejscowości Józefin

RICOLAND-DOM Renata Górska

ul. Papiernia 4E

16-400 Suwałki

Za cenę brutto :

15 375,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć zł. 00/100)

 

Uzasadnienie wyboru :

Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę za realizację przedmiotu zamówienia w wymaganym przez Zamawiającego terminie

 

Jednocześnie informuję, iż na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty podlegające ocenie:

 Nr

oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji

1

Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa

EPX Architektura Ogrodowa

Paweł Matera

Pustków 288

39-205 Pustków

Część I – 10 000,00

24 miesiące

Część II – 20 000,00

24 miesiące

2.

 

RICOLAND-DOM Renata Górska

ul. Papiernia 4E

16-400 Suwałki

 

 

Część I – 14 145,00

 

36 miesięcy

Część II – 15 375,00

36 miesięcy

3.

RACH-BUD Magdalena Magiera

ul. Zagajnikowa 14/16 m9

97-200 Tomaszów Maz.

 

Część I – 3 999,96

36 miesięcy

Część II – 18 999,81

36 miesięcy

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty :

Lp.

Numer oferty, nazwa i adres Wykonawcy

Uzasadnienie odrzucenia oferty

1

-

-

 

 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PDF


Wyświetlony: 74

Dodany 20.11.2020 16:49:38 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.11.2020 16:49:38 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [0]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

01.12.2020 16:26

ZARZĄDZENIE NR 179/2020 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 25 listopada 2020 r

Czytaj dalej...

01.12.2020 16:24

ZARZĄDZENIE NR 170/2020 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 13 listopada 2020 r

Czytaj dalej...

01.12.2020 16:12

Analiza gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Ujazd za 2019r

Czytaj dalej...

01.12.2020 16:08

Analiza gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Ujazd za 2019r

Czytaj dalej...

30.11.2020 16:32

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.14.2020.DK z 30.11.2020r. o opracowaniu projektu decyzji oraz wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

30.11.2020 16:05

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.12.2020.DK z 30.11.2020r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Darek Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Eryk Fiszbak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 25

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Mirosław Michalak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 38

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: