Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa


NAZWA USŁUGI

 

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

 

  1.                 Wniosek o powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  2.            Dokument tożsamości do wglądu

 

OPŁATY

 

11,00 zł – opłata za powrót do nazwiska

Wpłata z tytułu opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ujazd

( numer konta bankowego: 48 89850004 0600 0101 0004 ) lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

 

Wniosek o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w terminie do trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodu.

Procedura: przyjęcie oświadczenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego o powrocie do nazwiska

I wydanie odpisu aktu małżeństwa z aktualnie noszonym nazwiskiem.

 

SPOSÓB ODWOŁANIA

 

Nie dotyczy

 

PODSTAWA PRAWNA

 

  1.                 Ustawa z dnia Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016r. poz. 2064 jt.)
  2.                 Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 jt.)
  3.                 Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017, poz. 682) art. 18, art. 90.

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Spraw Obywatelskich

Nazwa stanowiska

Urząd Stanu Cywilnego

Numer pokoju

9

e-mail

k.michalak@ujazd.com.pl

j.krawul@ujazd.com.pl

Numer telefonu

(44) 719-21 29 wew. 22


Klauzula informacyjna


Wyświetlony: 925

Dodany 18.03.2019 13:19:09 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.03.2019 15:48:44 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [3]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

04.06.2020 15:03

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.5.2020.DK z 04.06.2020r. o opracowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wystąpieniu o uzgodnienia

Czytaj dalej...

04.06.2020 10:49

Świetlica Wiejska w Bukowie

Czytaj dalej...

03.06.2020 15:07

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.5.2020.DK z 03.06.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

03.06.2020 14:09

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-06-03 75/2020

Czytaj dalej...

03.06.2020 14:07

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-06-03 75/2020

Czytaj dalej...

03.06.2020 14:06

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-06-03 75/2020

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Marcin Jamro Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Darek Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Mirosław Michalak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 38

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: